Azotowanie plazmowe

Polecamy usługi utwardzania powierzchniowego wyrobów ze stopów żelaza za pomocą azotowania plazmowego. Jest ono nowoczesną, próżniową odmianą azotowania gazowego z wykorzystaniem zjawiska wyładowania jarzeniowego.

Azotowanie plazmowe polega na nasycaniu azotem powierzchni detali stalowych i żeliwnych w środowisku zjonizowanych gazów w zakresie temperatur 450 - 600ºC.

Zaletami tej technologii są:

Celem azotowania plazmowego jest poprawa trwałości części konstrukcyjnych oraz narzędzi poprzez zwiększenie:

Azotowanie plazmowe zapewnia:

Parametry uzyskiwanych warstw azotowanych zależą od składu chemicznego i stanu obróbki cieplnej obrabianego materiału.  Uwzględniane są indywidualne potrzeby zamawiającego usługę azotowania, wynikające z obciążeń eksploatacyjnych detalu.

Podstawowe parametry warstw azotowanych uzyskiwanych na różnych grupach stali i żeliw przedstawia poniższa tabela.

 

Tabela podstawowych parametrów warstw azotowanych uzyskiwanych na wybranych gatunkach stali i żeliw

Materiał* Twardość  Grubość warstwy [mm]
[HV] [HRC]

stale konstrukcyjne węglowe:

10 (1.0301), 45 (1.0503), 60 (1.0601)

400 - 500 HV1

42-48

0,4 – 0,5

żeliwa szare i sferoidalne

400 - 600 HV1

42- 55

0,3 – 0,4

stale do nawęglania: 16HG (1.7131),  18HGT, 18HGM (1.7264), 18H2N2 (1.5920), 20HG (1.2162)

650 - 750 HV1

58-62

0,3 – 0,5

stale konstrukcyjne stopowe: 40H (1.7053), 40HM (1.7225), 34HNM (1.6582), 35HGS, 36HNM(1.6511)

650 - 800 HV10

58-64

0,3 – 0,5

stale konstrukcyjne do azotowania: 38HMJ(1.8507), 40H2MF (1.7741), 31CrMoV9 (1.8519), 33H3MF, 36H3M

850 - 1200 HV10

65-71

0,3 – 0,5

stale narzędziowe na formy do tworzyw sztucznych (brak polskich odpowiedników): 1.2311,   1.2312,   1.2738

850 - 950 HV1

65-68

0,1 – 0,3

stale narzędziowe do pracy na zimno: NZ3 (1.2550), NC10, NC11 (1.2080), NC11LV (1.2379)

900 - 1250 HV1

67-72

0,1 – 0,25

stale narzędziowe do pracy na gorąco: WCL (1.2343), WCLV (1.2344)

950 - 1250 HV1

68-72

0,1 – 0,25

stale nierdzewne i kwasoodporne: 3H13 (1.4028), 1H18N9T (1.4541), 2H17N2 (1.4057)

950 - 1300 HV1

68-73

0,1 – 0,2

stale szybkotnące:SK5V (1.3202),  SW7M (1.3343), SW18 (1.3355)

900 - 1100 HV1

67-70

0,02 – 0,05

* przy polskich oznaczeniach stali, tam gdzie istnieją, podano w nawiasach ich odpowiedniki  niemieckie, dla niektórych stali oznaczonych symbolami cyfrowymi nie ma polskich odpowiedników

Powrót do strony głównej